často kladené otázky

Prečo komín pravidelne čistiť a kontrolovať?

Kúrenie v dome pevným, alebo tekutým palivom vždy vedie v komíne ku nahromadeniu sadzí a dechtu – horľavej, lepkavej látky, ktorá môže spôsobiť požiar komína, ak sa neodstráni. Starostlivosť, teda kontrola komínov a čistenie komínov, vychádza priamo z legislatívy SR. Komín je súčasťou vykurovacieho systému a zanedbanie jeho kontroly môže mať fatálne následky nielen na hmotnom majetku. Nečistoty, ktoré sa počas vykurovacej sezóny do kotla, pece, či krbu dostanú, môžu po zaschnutí začať horieť. Pri upchatí komína môže dôjsť až k otráveniu spalinami. Takmer polovica vzniknutých požiarov v rodinných domoch vzniká kvôli nevyhovujúcemu stavu dymovodov a komínov. V takých prípadoch nepomôže ani poistenie, keďže nie je splnená zákonná povinnosť zo strany majiteľa. Komín je potrebné udržiavať čistý.

Aké doklady Vám vystavíme?

Po vykonaní kontroly a čistenia komína a dymovodu Vám vystavíme Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína. Je to potvrdenie, ktoré poisťovňa vyžaduje v prípade poistnej udalosti. Skontrolovať a podľa potreby vyčistiť treba nielen klasické komíny, na ktoré je napojený krb či pec, ale aj komíny, ku ktorým sú pripojené kondenzačné kotly.

Aké sú teda výhody pravidelného čistenia a kontroly komínov?

  • bezpečnosť komína a prevencia požiarov
  • predĺženie životnosti komína
  • splnenie zákonnej povinnosti
  • kontrolná správa, ktorú vyžadujú poisťovne v prípade požiaru
  • možnosť dať si urobiť revíziu komína a vypracovať revíznu správu

Kedy je najvhodnejší čas na kontrolu komína?

Väčšina ľudí si povinnosť vyčistiť a skontrolovať komín necháva na začiatok vykurovacej sezóny –  na jeseň. Problémom je, že na jeseň len s ťažkosťami zoženiete kominára, ktorý vám komín skontroluje vo vyhovujúcom termíne. Nechávať to na začiatok vykurovacej sezóny môže byť problematické aj z toho titulu, že teploty začnú klesať a váš komín by ste bez kontroly nemali uvádzať do prevádzky. Zanedbaný stav môže mať pre vás i vašu rodinu fatálne následky. Odporúčame Vám preto nechať si skontrolovať komín hneď na jar.

Ako často kontrolovať a čistiť komín?

Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW raz za:

4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé alebo na kvapalné palivá,
6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.

Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW raz za:

2 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé alebo na kvapalné palivá,
6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá


.